Informatičke usluge i informacione tehnologije postale su naša svakodnevnica. Skupa sa razvojem tehnologija, razvijali su se i različiti profili stručnjaka koji su bili nosioci tog i takvog tehnološkog razvoja. Jedno je činjenica, o IT stručnjacima sve više ovisimo. Pitanje je, koliko razumijemo, vrjednujemo i poštujemo njihov posao? Znamo li zaista šta je i koliko je znanja potrebno da bi neko bio web dizajner ili web developer?

O kojim zanimanjima govorimo?

Postoji veoma veliki broj informatičkih zanimanja, vjerovatno na stotine, a obično se radi o varijacijama određenih zanimanja poput recimo sistem inžinjera ili programera. Zanimanja variraju ovisno od oblasti za koju je zanimanje vezano. Recimo, za stručnjaka za medicinsko modeliranje, nije dovoljno samo da bude informatičar, već mora imati i široko znanje u oblasti medicine. Stoga je sve češća pojava da se pri različitim fakultetima formiraju informatički studiji čiji je fokus podijeljen između oblasti koju pokriva fakultet i samih informacionih tehnologija.

Za naše potrebe, mi ćemo se ipak zadržati na klasičnim IT profilima i to na svega nekoliko njih sa kojima možete imati dodira u svojim ili u web development kompanijama.

Administrator mreže

Da bi cijeli sistem u kojem operišete funkcionirao kako treba, potrebna vam je mreža računara. Ta je mreža, na određen način, preko interneta, spojena sa drugim mrežama. Da bi ta bazna infrastruktura nastala i funkcionirala, neko je mora projektovati, potom napraviti i na kraju održavati. U idealnom svijetu imali bi projektanta, tehničara i administratora ali u većini slučajeva kod nas se svim tim poslovima uglavnom bave administratori mreža.

Na ove će ljude biti prebačena odgovornost u vezi sa brojnim temama, od printera koji odbijaju poslušnost, preko trivijalnih problema poput iskopčane tastature koja „neće da radi“, pa sve do kompleksnijih zadataka. Oni će se dijelom baviti i spremanjem podataka na lokalne servere, internim protokolima i slično.

U velikim kompanijama često postoji više od jednog administratora mreže. U jako velikim organizacijama ponekad se čak radi i o timovima od nekoliko ljudi ili čak nekoliko destaka ljudi, koji imaju podijeljene „zone odgovornosti“. Ovi su stručnjaci obično vrlo sistematični i trebaju jako široko znanje, te moraju pratiti veliki broj informacija o promjenama koje se u IT svijetu kontinuirano dešavaju.

Server i web server administrator

Podaci koje vidite na tzv. podijeljenim resursima ili podaci koje „skidate“ sa interneta, a što uključuje i web stranice koje na nalazite i čitate, nalaze se, odnosno smiještaju se na servere. U skladu s tim, logično je da se i profil stručnjaka naziva server ili web server administrator. Kompanija, naravno ako ima server, najčešće upošljava jednog administratora, a poneke dva ili tri u slučaju da se radi o znatno većim kompanijama, sa većim brojem servera.

Ovaj posao izrazito je stresan. Naime, serveri sadrže gomile značajnih podataka koji mogu ali i ne moraju biti alternativno pohranjeni nja drugom mjestu (backup). Osim toga, broj varijabli uključenih u probleme u vezi sa administriranjem servera je veoma veliki, a serveri su kontinuirano izloženi i vrlo zlonamjernim napadima pri čemu sama organizacija uopšte ne mora biti neko ko privlači posebnu pažnju.

Programer

Primarni zadatak programera je da u programsko rješenje pretvori projekat, odnosno plan projektanta sistema čiji je, opet, zadatak da isplanira i isprojektuje šta aplikacija i kako treba da radi. Programer je čovjek koji ljudske želje i instrukcije pretvara u kod koji mašina, odnosno računar, razumije. To su najčešće izrazito talentovane i inovativne osobe, sposobne istovremeno razmišljati na nekoliko razina, te pretpostavljati koje i kakve bi mogle biti korisničke greške i postupci. Oni imaju svoje mjesto u svakoj oblasti, u svakoj branši, na svakom mjestu. Oni su ti koji pokreću informacione tehnologije i čine ovaj svijet ovakvim kakvim ga mi poznajemo.

U oblasti web developmenta, onda kada kompaniji pri kreiranju web stranice zatreba određeno namjensko rješenje, o čemu smo dijelom govorili u okviru bloga o utvrđivanju cijena web stranica, na scenu, naravno, stupa programer. Oni „govore“ različite programske jezike, ali prije svega su poznati po razumijevanju tzv. algoritma, odnosno opisa kako se neki problem rješava. Ta sposobnost razumijevanja algoritma i sposobnost da najoptimalniji način riješi problem, izdvaja vrhunske programere od onih koji to nisu.

UI/UX dizajner

UI (user interface) / UX (user experience) su dva zanimanja koja se često miješaju i povremeno dosta teško razumiju što se posebno odnosi na UX dizajnera obzirom da njegov stvarni posao u određenom smislu i nema direktnu vezu sa onim što bi prosječan korisnik nazvao dizajnom. Dok UI dizjaner brine o funkcionalnosti grafičkog rješenja, UX dizajner brine o iskustvu koje je korisnik imao sa cijelim paketom usluga i proizvoda.

UX

Dužnost UX dizajnera je da provjeri i osigura da iskustvo vašeg korisnika bude na najboljem mogućem nivou, on će pitati kupce za cijeli proces, od doživljaja vaše web stranice, preko informacija koje su dobili, pa sve do iskustva sa isporukom proizvoda. Vjerovatno će analizirati i konkurente, sam proizvod i profil prosječnog kupca.

Zanimat će ga kako su vaši kupci doživjeli formular za prijavu na neki sistem, kako im se učinila automatizovana e-mail poruka koju su dobili, ali i kako im se ukupno dopao proizvod, da li su im sve informacije bile jasne i slično. Sve ovo on će činiti ne kako bi bio neki supervizor cijelog procesa, to nije njegov posao, već kako bi razumio kupca i uslugu, kreirao koncept, prototip, testirao ga i potom cijelu stvar skupa sa UI dizajnerom doveo do cilja.

UI

UX dizajner zna šta treba uraditi ali mu nije potpuno jasno kako će se to uraditi. Upravo je to zadaća UI dizajnera koji će sve ideje i zadatke pretvoriti u potpuno jednostavan i intuitivan dizajn koji prosječnom posjetiocu “ima smisla”. Za dizajn korisničkog interface-a, kažu da je poput vica, ako ga treba objašnjavati, onda nije dobar.

User interface (korisničko sučelje, ono što vidite na ekranu) treba biti takav da ga korisnici razumiju, da ima svoj tok, da je jasno šta i kada treba napraviti. Na web stranici, to se odnosi na kvalitet rješenja o čemu smo također govorili i istom blogu koji spominjemo i ranije.

UX, a posebno UI dizajneri jako su kreativni ljudi. Oni vrlo dobro poznaju informacione tehnologije, budući da moraju razumjeti kako stvari funkcioniraju, ali razumiju i psihologiju, ljudsko ponašanje, te umjetnost, obzirom na to da jedino na taj način mogu postići glavninu ciljeva.

Web developer

Konačno, cijelu će priču o IT profilima u razvoju web stranica, zaokružiti web developer. Web developer je u osnovi programer, specijalizovan za jezike kojima komunicira internet. Često se recimo spominje HTML, osnovni, ali ni izbliza jedini jezik. Vlada i mnogim drugim jezicima poput CSS ili JavaScript-a, te bibliotekama poput jQuery-a ili okruženjima (framework) kao što su Bootstrap ili Angular.

Njegova je zadaća da grafičko rješenje preuzeto od UI dizajnera pretvori u web stranicu ili aplikaciju koju korisnik pred sobom vidi. On će se pobrinuti da se u pozadini kreiranog front-end-a (javnosti vidljivog dijela stranice), nađe i odgovarajući back-end (administrativni dio nevidljiv javnosti). Njegov je zadatak u cijelom procesu u određenom smislu najmanje vidljiv, a istovremeno je najkompleksniji i najodgovorniji.

Obrazovanje

Postoje dvije vrste ljudi u informacionim tehnologijama, to su formalno i neformalno obrazovani. U IT ne postoje neobrazovani jer da bi se bilo koji od gore navedenih poslova radio, potrebno je ovladati širokim i nimalo jednostavnim znanjem i vještinama. Naravno, uvijek ima ljudi koji su priučeni i koji smatraju da znaju mnogo više nego što zaista znaju. Njih se pazite. Tražite neku vrstu dokaza da osoba sa kojom razgovarate zna svoj posao.

Ne insistirajte na formalnom obrazovanju jer to obrazovanje nema mnogo informatičara, a ponekad su formalno obrazovani bez iskustva, opasni skoro koliko i sasvim neobrazovani. Brzina kojom se ova oblast razvija često neformalno obrazovane izdigne iznad ljudi koji završe različite fakultete, međutim, ovi drugi imaju prednost u sistematičnosti i kvalitetu stečenog znanja, u podešenom mindset-u na način koji je idealan za oblast IT. Osim toga, za neke se stvari objektivno ne možete obrazovati sami. Kao i u svemu, i po ovom je pitanju potrebno potrebno pronaći pravu mjeru stvari.

Iskustvo

Ovo je vjerovatno najznačajnija stvar u procjeni kvaliteta i vrijednosti, odnosno cijene rada osobe sa kojom ćete sarađivati. Iako novajlije u poslu imaju prednost u poznavanju najnovijih tehnologija, to ne mora i najčešće ni ne znači mnogo jer su ljudi koji rade u IT navikli da brzo usvajaju nova znanja. Bez sumnje sada već ima IT stručnjaka koji su u pedesetim godinama, a sposobnostima i znanjem su ispred nekih tridesetogodišnjaka. Sa druge strane, iskustvo u rješavanju problema stiče se godinama i tu je malo nade da će neko od dvadeset i pet godina biti u prednosti nad nekim ko ima četrdeset.

Zašto je iskustvo toliko bitno? Iskustvo je izuzetno bitno zbog činjenice da ni klijenti, a ni čitav ovaj spektar stručnjaka bez iskustva, nisu u stanju predvidjeti različite potrebe i zahtjeve korisnika. Te su se potrebe, kroz vrijeme, iskristalisale u sličnim situacijama, pa je iskustvo veoma korisno. Na primjer, dobar UX dizajner će vas na vrijeme upozoriti da ne koristite tu i tu boju, programer će vam reći da je mnogo puta imao problem sa procesiranjem nekog podatka i da se to može riješiti na drugačiji način ili će vam web administrator ukazati na činjenicu da će neki vaš zahtjev imati loš uticaj na sigurnost.

Sve se to stiče iskustvom, pa to iskustvo treba adekvatno i vrjednovati.

Cijena rada

U oblasti razvoja web stranica kod nas se desio i jedan negativan trend. Prostoru Balkana desila se i još uvijek se dešava hiperprodukcija kadrova. To je posebno vidljivo u oblasti pružanja usluga razvoja web stranica. Prije desetak godina, bilo je nezamislivo da stručnjaci iz oblasti web tehnologija rade po satnici koja je manja od satnice vodoinstalatera.

Drugi je problem tzv. ulazni prag. Ulazni prag za započinjanje obavljanja posla razvoja web stranica u zemljama Balkana je izrazito nizak zbog nepoštivanja zakonske regulative po pitanju korištenja i licenciranja software-a. Tako je posao od kuće moguće započeti uz najobičniji računar i pedesetak maraka piratovanog sotware-a, kupljenog na nekoj od gradskih pijaca u Sarajevu ili Beogradu. Spremnost mnogih klijenata da nekoliko stotina ili hiljada KM plate „u kešu“ također je dio problema.

U većini drugih zemalja, izuzmemo li Indiju i djelomično Kinu koja ubrzano napreduje i rješava ova pitanja, iako se veliki broj ljudi bavi ovim poslom, udruženja su se pobrinula da se zakonski zaštiti i održi nivo cijene rada.

Zašto je cijena problem? Zar nije bolje kada su cijene niže? Naravno da je bolje kada proizvodi koštaju manje. Međutim, kada cijena odlučuje o izboru nekog stručnjaka ili kompanije, logična žrtva je kvalitet. Dakle, bez obzira da li se radi o tome hoćete li nekoga primiti na radno mjesto u firmi ili o tome hoćete li angažovati nekog spoljnog saradnika ili firmu, ako je cijena osnovni kriterij, kvalitet je upitan.

Fokusiranost naše privrede na cijenu upravo je jedan od razloga zbog kojih smo se mi u WpRevoluciji odlučili na poslovni model temeljen na WordPress-u. Takav model garantuje niske cijene i dobar kvalitet.

Koliko zapravo poštujemo informatičare?

„Komšijin sin će mi to obaviti“ u IT svijetu ima svoje mjesto daleko više nego u bilo kojoj drugoj oblasti. Sumnjamo da biste „komšijinog sina“ zvali da vam popravi veš mašinu, da interveniše na mjenjaču automobila, da vam uredi dnevni boravak ili da vas, ne daj Bože, operira. Pa ipak, uobičajeno je da ljudi za različite informatičke poslove, pa čak i za one vrlo ozbiljne, pokušavaju pronaći jeftino rješenje koje će biti „isto ko’ i ono drugo“.

Kada se takvi pokušaji završe time da ste potrošili stotine ili hiljade maraka, a da pri tome niste dobili ono što ste željeli, onda je kriv svako osim vas koji ste takvu odluku donijeli. Objektivno, da ste angažovali kompaniju u kojoj rade profesionalci, koji također moraju primiti platu kao i vi, prošli biste jednako ili tek za nijansu skuplje, a rezultat bi bio neuporedivo bolji.

Kada ih zovete da vam omoguće da radite, da odglave vaš štampač, da riješe problem koji se „pojavio na ekranu“, kada od njih tražite da brinu o vrlo važnim aspektima vašeg poslovanja, dobro bi bilo da poštujte svoje kolege informatičare i spoljne saradnike jer su to, uglavnom, visokoobrazovani ljudi koji to poštovanje i zaslužuju.

„Hajde ti, tebi je to lako“ jedna je od najneprijatnijih rečenica koje informatičari stalno slušaju jer je za to “lako” trebalo izdvojiti godine učenja.

WpRevolution team